TỔNG QUAN

Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức đều nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử, thư điện tử (e-mail), web, internet là một công cụ kinh doanh cần thiết. Ở đây, Tất cả những gì các doanh nghiệp cần là sự liên lạc nhanh chóng, hiệu quả, và luôn luôn an toàn.

Tuy nhiên, muốn như vậy thì cần phải có sự bảo đảm. Khách hàng, đối tác hay nhân viên đều muốn bảo đảm các thông tin tổ chức được cất giữ và sử dụng một cách an toàn, tin cậy.

Các tổ chức thường gặp phải vấn đề khi muốn dữ liệu của mình luôn được bảo mật kể cả trong khi chúng đang được sử dụng..

FALCON hiểu rõ tầm quan trọng của Bảo Hiểm Thương Mại với các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ thông tin, dữ liệu của tổ chức. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bảo mật ngoại biên như tường lửa, bảo mật nội dung, chóng thư rác đến các hỗ trợ về chính sách, thủ tục bao gồm việc báo cáo, tư vấn triển khai các tiêu chuẩn bảo mật như ISP/IEC 27001,...

Không thể nghi ngờ nữa, thương mại điện tử đã được ứng dụng trong mọi ngành nghề kinh doanh, và song song đó là việc bảo mật thông tin, các tổ chức cần tìm ra phương pháp kinh doanh thành công an toàn và tin cậy.

 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.