Thỏa thuận hỗ trợ chiến lược - Strategic Support Agreements (SSA)

Về mặt bảo mật, số các tổ chức cho phép quỹ bảo mật thông tin bất ngờ đang ở mức thấp đáng báo động. Một sự cố bất ngờ xảy đến sẽ bòn rút hết thời gian, sức lực,.. của phòng công nghêk thông tin, nhiều người trong đó  được phép hoặc có rất ít tài chính cho việc xác định, giải quyết vấn đề. 

Chúng tôi sẽ chỉ ra những gì cần thiết, quan trọng để khách hàng có kế hoạch ứng phó với các sự cố bất ngờ. Nó có thể là một sự cố bảo mật nghiêm trọng, cũng có thể là việc triển khai một sản phẩm, một giải pháp mới, có một chiến lược sẵn sàng sẽ giúp bạn an tâm hơn, như là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.

Khi bạn sử dụng sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau sẽ có sự khác biệt trong cách thức thực hiện, cũng như nhưng khác biệt về chuẩn dịch vụ. Với SSA, bạn có thể yên tâm rằng FALCON sẽ là người trung gian bảo đảm các giải pháp của bạn sẽ hoạt động cùng với nhau để có sự bảo vệ tốt nhất.

Lợi ích từ SSA là đầu mối cho tất cả các yêu cầu bảo mật thông tin, thêm vào đó, tổ chức của bạn sẽ có chứng nhận thỏa tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu ISO27001.

Các điều khoản của SSA cho phép bạn có được kiến thức bảo mật, hệ thống thông tin, kỹ thuật bảo mật ở mức cao nhất. Những hỗ trợ này có thể bao gồm:

> Điều tra sự cố an toàn thông tin và phục hồi dữ liệu
> ISO 27002 ( ISO 27002 (ISO 17799:2005): 2005) / ISO 27001/ISO27000 & Tư vấn kiểm tra bảo mật
> Đánh giá điểm yếu bảo mật
> Kiểm tra tình trạng an ninh và mức độ bảo mật thường niên
> Giáo dục & đào tạo
> Dịch vụ kỹ thuật
> Hỗ trợ kỹ thuật

Có bốn gói dịch vụ SSA, mỗi gói sẽ bao gồm các module khác nhau tùy theo các đối tượng khách hàng, thời điểm khác nhau,

There are four levels of service available for clients entering a Strategic Support Agreement. Each being composed of a set of modules, selected and tailored to meet the individual customer's requirements at the time. Khách hàng có thể chọn các gói djịch vụ bên dưới để có được kế hoạch hoàn hảo ứng phó các sự cố bất ngờ:

Gói dịch vụ

Số ngày hỗ trợ

Bronze Strategic Support

5 ngày

Silver Strategic Support

10 ngày

Gold Strategic Support

20 ngày

Platinum Strategic Support

30 ngày


Mỗi gói dịch vụ sẽ có giá trị trong 12 tháng.

Thời gian hỗ trợ

Để nhận được trợ giúp, quý khách hàng có thể gọi điện đến số (+84) 903 393480 trong khoảng thời gian từ 08h30-17h00 các ngày thứ 2 đến thứ 6, mọi yêu cầu của quý khách sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Khi gọi đến nhân viên hỗ trợ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp  các thông tin sau:

  • Tên

  • Công ty

  • Số điện thoại

  • Yêu cầu của bạn

Yêu cầu có thể bao gồm chủng loại sản phẩm bạn đang dùng, thông báo lỗi mà bạn nhận được, yêu cầu cụ thể của bạn. Càng có nhiều thông tin, yêu cấu của bạn được giải quyết càng nhanh chóng.

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu của mình đến email: consulting@falconvn.com để nhận được sự trợ giúp trong vòng 24 giờ

     
 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.