Computer Forensic Archiving

Việc lưu trữ email cho mục đích pháp lý là vấn đề quan tâm của các tổ chức xã hội lẫn các tổ chức tư nhân. Lợi ích có thể thấy được: giảm trách nhiệm pháp lý của tổ chức, quản lý hiệu quả, giảm chi phí (các yêu cầu truy xuất được thực hiện nhanh chóng, giảm tải cho bộ phận IT).

Việc tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực pháp luật  giờ đây có tầm quan trọng to lớn trong các doanh nghiệp để giữ vững các chính sách, thủ tục trong doanh nghiệp. Không chỉ để bảo mật thông tin, thông tin được sử dụng như thế nào mà quan trọng hơn là doanh nghiệp hoạt động trơn tru trước nhiều chiến lược của tổ chức.

Tất cả các djoanh nghiệp, đoàn thể đều cần phải giao tiếp, liên lạc. hơn nữa, việc thông tin, liên lạc này lại được thực hiện thông qua mạng internet và không ngày nào mà không có tin là một sự cố bảo mật hay một hệ thống mạng nào đó bị tấn công. Email là một công cụ giao tiếp then chốt mà thường là có liên quan đến pháp luật.

Email hay các tài liệu điện tử được lưu trữ là các tài sản của tổ chức, làm nên các tổ chức có trách nhiệm hơn đối với việc sử dụng và nội dung trong các email của tổ chức. Việc quản lý email không thỏa đáng có thể làm cho tổ chức phải đối mặt với các rủi ro to lớn. Lỗi trong việc lưu trữ, ghi lại các email có thể sẽ gây bất lợi cho tổ chức trước tòa án. Các tài liệu điện tử hay email là các bằng chúng có thể được chấp nhận trong các phiên tòa hình sự, dân sự hay tòa lao động.

FALCON cung cấp nhiều giải pháp mạnh mẽ được thiết kế để bảo vệ cả các nhà lãnh đạo lẫn nhân viên bằng việc tăng tính riêng tư, sự cẩn mật và bảo vệ email trước các lục soát bất hợp pháp.

 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.