Bảo mật các thiết bị đầu cuối

Những năm gần đây, việc sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài dần dần trở thành vấn đề trở ngại đối với việc quản lý thông tin.

Máy tính để bàn, máy xách tay hay server đều có những điểm yếu để tấn công, nó phụ thuộc vào việc sử dụng các thiết bị lưu trữ  trên máy tính, vào những nhân viên làm việc từ xa, hay việc thiếu ý thức của người dùng, những người rất tự do cắm các thiết bị lưu trữ của mình vào trong hệ thống của tổ chức.

Có rất nhiều mối đe dọa vô hình có thể vượt qua tường lửa để nhiễm vào hệ thống thông tin như virus, malware và cho phép hacker có thể tấn công vào hệ thống của bạn.

Các tổ chức đang tìm kiếm một phương pháp mới, có năng lực bảo vệ tất cả các thiết bị đầu cuối. Chúng tôi hiễu rõ khó khăn của quý khách trong việc quản lý các thiết bị đầu cuối, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng một giải pháp hoàn chỉnh bảo vệ hệ thống chống lại các cuộc tấn công.
 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.