Khả năng sẳn sàng cao

Sự liên tục đang trở thành một đối tượng ngày càng phổ biến trong các cơ quan nhà nước, các hội đồng quản trị , FSA chẳng hạn, hay các nhóm người dùng khác.

Duy trì tính tin cậy, tính sẵn sàng của các dịch vụ then chốt là điều bắt buộc đối với tất cả các tổ chức nhà nước lẫn tư nhân.

Điểm quan trọng nhất đối với người quản trị hệ thống thông tin là tính luôn sẵn sàng của hệ thống trước các hỏng hóc đặc biệt nhất.

FALCON cung cấp các dịch vụ giải pháp đảm bảo cho hệ thống của bạn luôn an toàn chống lại các cuộc tấn công hiểm độc. Có rất nhiều giải pháp từ các firewall có tính sẵn sàng cao (High Availability Firewall) đến các giải pháp SSL-VPN bao gồm cả việc quản lý bảo mật, các tiến trình liên tục dịch vụ với dịch vụ tư vấn bảo mật của chúng tôi.


 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.