Tổng quan

Bất kỳ một tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ đều phải bảo vệ hệ thống mạng. Các sản phẩm, giải pháp được triển khai có thể bao gồm các công cụ bảo mật cơ bản như các chương trình diệt virus, các bộ lọc nội dung, đến các giải pháp phức tạp như SSL VPN, các cứng dụng tường lửa (Application Firewall

Đội ngũ của FALCON đã từng làm việc trên sản phẩm của hầu hết các nhà cung cấp khác nhau, điều đó giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm với hầu hết các giải pháp bảo mật. FALCON có đầy đủ các dịch vụ tư vấn kỹ thuật:

Phục hồi hệ thống
Quản lý thiết bị đầu cuối
Ứng dụng bảo vệ web/dữ liệu
Xác thực người dùng
Lưu trữ email cho mục đích điều tra

Bảo mật nội dung
Ứng dụng SSL-VPN
Nâng cao tính sẵn sàng
Công nghệ VPN đa điểm
Các giải pháp chống tấn công (IPS)

Với quỹ thời gian hạn chế, đội ngũ IT của bạn thường phải rất nỗ lực để cài đặt, nâng cấp hệ thống để theo kịp các  sản phẩm công nghệ mới. Đây là việc mà chúng tôi có thể giúp bạn.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi đã được đào tạo cao cấp với nhiều sẩn phẩm, giải pháp khác nhau. Trong đó, mỗi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Một sản phẩm bảo mật được đặt ở vị trí nào để có thể hoạt động tốt nhất? Cốt lõi của vấn đề là bạn phải có kiến thức ký thuật rộng để đưa ra quyết định chính xác.

 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.