Ý thức bảo mật

Nhiều tổ chức không chỉ muốn nhân viên của mình tuân thủ các thủ tục, chính sách của tổ chức, mà còn muốn họ hiểu được mục đích của các chính sách, thủ tục đó.

Sự đồng thuận với các thủ tục, chính sách của công ty cốt lõi làm nên tác dụng của văn hóa bảo mật.

Về mặt lý thuyết, các nhân viên thường muốn giúp đỡ, đọc, hiểu và thực hiện các thủ tục, chính sách của công ty, nhưng nhiều người trong số hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

FALCON có thể cung cấp một giải pháp toàn diện cho phép các thành viên trong tổ chức tìm thấy các chính sách bảo mật đúng đắng để ứng dụng vào trong công việc.
 
 
 
      Copyright © 2007 FALCON JSC. All rights reserved.